Skoro 50 odsto potomaka neevropskih imigranata u Danskoj smatra da bi trebalo zabraniti kritikovati religiju – oštar kontrast s brojevima etničkih Danca, pokazuje novo istraživanje.

Izveštaj Ministarstva za imigraciju i integraciju utvrdio je da su potomci imigranata više zainteresovani za odbranu religije od nedavnih imigranata koji su se nastanili u zemlji.

Iako je 48 odsto potomaka reklo da bi kritikovanje religije trebalo da bude ilegalno, samo 42 procenata imigranata iz prve generacije koji su bili u Danskoj tri ili više godina, isto je reklo isto.

Za etničke Dance, broj koji se želi osloboditi slobode kritikovanja religije bio je dramatično manji i iznosio je samo 20 posto.

Uprkos sukobljenim pogledima na slobodu govora u pogledu veroispovesti između imigranata i etničkih Danaca, istraživanje je takođe otkrilo da su imigranti počeli da osećaju više Dancima nego što je to bilo pre 10 godina. Tolerancija prema homoseksualnosti takođe je porasla, objavio je Kopenhagen Post.

Istovremeno, porastao je broj “novih Danaca” koji smatraju da bi se ženama trebalo dozvoliti da se udaju samo za muškarca kojeg je odobrila njihova porodica.

Rezultati daju razlog za zabrinutost, izjavio je ministar za imigraciju Mattias Tesfaie za jedan tabloid shvatavši da imigranti sa bliskog istoka žele da “zadrže vrednosti uz koje su odrasli” a trebalo bi da bude slučaj da “sve više i više prihvataju vrednosti demokratije iz generacije u generaciju. ”

Kada polovina potomaka imigranata veruje da bi religija trebalo biti oslobođena kritike, ja to tumačim kao ljude koji misle da demokratija mora da se povuče sa puta.

Demokratija u Evropi znači da je ljudima data sloboda da praktikuju svoju religiju, ali je “jednako presudno”, rekao je Tesfaie, da religija mora biti u stanju da “izdrži kritiku”.

Na primer, dok Kuran kaže da se žena može udati samo za drugog muslimana, mora se prihvatiti da će biti ljudi koji to žele da izazovu i moraju im biti dozvoljeni. “Ustav kaže da smo svi slobodni ljudi i to pravilo je iznad pravila svih drugih”, rekao je.

Na temu nošenje odeće sa religioznim simbola, 88 posto potomaka imigranata odgovorilo je da je važno ljudima omogućiti da slobodno nose verske simbole, dok je 68 post imigranata prve generacije imalo isti stav.

Ideja zaštite religije od kritike nije neuobičajena u Evropi gde u mnogim zemljama još uvek postoje zakoni protiv bogohuljenja.

Izvor: davidicke.com