Ratel: U Srbiji nema 5G stanica koje rade

Svedoci smo, u našoj eri, nezapamćene pandemije izazvane korona virusom. Trenutno je u svetu evidentirano preko 2,6  miliona  osoba  zaraženih  ovim virusom, a  do sada  je  od posledica zaraze  preminulo  više od  180.000 hiljada  ljudi.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) osvrnula se na brojne lažne vesti koje se ovih dana pojavljuju u vezi sa 5G mrežom, od toga da su njeni talasi povezani sa širenjem virusa korona, pa do rada baznih stanica na području Srbije.

Iz Ratela poručuju da usled poplave lažnih vesti i na osnovu ovih, ničim naučno potvrđenih i krajnje bizarnih teorija, u pojedinim zemljama je došlo do vandalskih akcija, uništavanja opreme mobilne telefonije, pod izgovorom da upravo 5G oprema koja je instalirana na stubovima negativno utiče na zdravlje ljudi i to na dva načina: prenošenjem virusa putem 5G tehnologije čime se širi zaraza i uticajem 5G mreža na imuni sistem čime se omogućava rasprostiranje virusa Covid-19 među stanovništvom.

Tehnologija 5G koristi deo radio-frekvencijskog spektra koje već koriste mreže 3G i 4G, ali radi i na višim frekvencijama, a nivoi zračenja su u okvirima normi Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP).

Takođe, 5G predajnici koriste manje antene i rade sa nižim nivoom snage u odnosu na 3G ili 4G predajnike, zbog potrebe za gušćom mreža, što implicira da će stepen izloženosti elektromagnetnom zračenju od 5G antena biti manji.

Primena nove generacije mobilne telefonije (5G) omogućava poboljšanje karakteristika postojećih i već primenjenih tehnologija u mobilnim mrežama. Rezervisanjem novih radio-frekvencijskih opsega u Finalnim aktima Svetske konferencije o radio komunikacijama (WRC-19),  koja je održana krajem 2019. godine, omogućeni su dalji razvoj i  primena  ove tehnologije. Uzimajući u obzir sve faktore, proces  uvođenja i primene 5G  tehnologije se nezaustavljivo  odvija  na svetskom nivou,  u cilju zadovoljavanja potreba ekonomskog razvoja koji više nije moguć bez razvijenih telekomunikacija.

Uslov za primenu radio-frekvencijskog opsega za 3,4-3,8 GHz za potrebe 5G tehnologija  je, pre svega,  bio oslobađanje ovog opsega od prethodne,  sada već zastarele,  tehnologije WiMAX  (Worldwide Interoperability for Microwave Access). WiMAX  je  telekomunikaciona tehnologija koja svojom arhitekturom podseća na mobilnu telefoniju (širokopojasni bežični pristup  korišćenjem  baznih stanica za ostvarivanje veze „tačka – više tačaka“ ),  koja je  bila prisutna i  u našoj zemlji, a koja će u budućnosti biti zamenjena baznim  radio  stanicama 5G tehnologije.

RATEL je, u prethodnom periodu,  izdao četiri privremene pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija u cilju testiranja i ispitivanja 5G mreže na teritoriji grada Beograda, operatoru  Telenor  za    jednu  lokaciju i operatoru  Telekom Srbija  za tri  lokacije. Nakon završenih testiranja i isteka roka važenja privremenih dozvola, navedene bazne  radio  stanice su isključene, odnosno,  u Srbiji trenutno nema 5G baznih radio stanica koje su u radu.

izvor: IT-magazin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate to: