Glasnik TV

Više kalorija se potroši dizanjem tegova nego trčanjem

Čovek se sastoji iz tela i duše, duša je večna i na prvom mestu

Novi svetski poredak uopšte nije novi, on postoji od doba rima

Oni koji su dali 500 evra na dojavu bolje da daju 1000 dinara za pomoć

Mladi ljudi imaju pogrešnu sliku, plasiraju im se automobili i novac

Ljudi nasedaju na prevare kada vide da im mašu parama ispred nosa

U zdravom duhu zdravo telo

2Pac i 50 Cent su postavili temelje repa!

Translate to: