Desktruktivno djelovanje web servisa u službi kapitalizma

U jeku najvećeg stepena  razvitka razmjene sadržaja i informacija putem masovnih sredstava informisanja i komunikacije ne manja ni uticaj aktuelnih trendova i društvenih normi.  Na najbolji način društvo možemo analizirati putem trendova koje prati i normi koje su postavljene kao referentne i  „etičke“. Društvene mreže su umnogome doprinjele postavljanju temelja na kojima „moderno društvo“ počiva. Pored „konverzacije uživo“ na međunarodnoj mreži imamo mogućnost da izrazimo svoje stavove, težnje, ideje, te samim tim stvaramo u očima čitalca ili gledalaca jednu sliku, profil ličnosti kakvim nas neko „preko puta“ interpretira. Nema ni potrebe pominjati koliko takav direktan pristup pri donošenju suda o nekome ili nečemu može rezultovati iskrivljenoj slici o stvarnosti, što među širokim masama i nije toliko rijetka pojava. Rat se dobija jednom jakom uvertirom, a to je medijska propaganda koja treba da bude u svrsi indoktrinacije ideologije ili bar dijela iste. Današnje društvo je okupirano, te se nalazi u jednom „netradicionalnom ratu.“  Analogno ovome možemo posmatrati dio eksperimenta sa žabom kojim žaba biva skuvana u vodi a da to nije ni osjetila. Na taj način kapitalizam nas vraća 4000 godina nazad u vrijeme robovlasničkog društva gazeći sve humanističke principe. Klanjajući se „zlatnom teletu“ ljudska ekspresija želje ka materijalnom najčešće i na uštrb duševnog postala je sve očiglednija. U ovaj obrazac društvenog ponašanja odlično su se uklopile određene alatke raspoložive na društvenim mrežama. Nemojmo se začuditi kada vidimo na Instagramu, Snepčetu ili nekoj drugoj platformi oskrnavljeno lice logotipom ili natpisom neke skupe dizajnerske garderobe kao što su Guči, Luj Viton i drugi ili zalijepljene virtuelne novčanice dolara na lice. Komadi odjeće koji se mjere u hiljadama jedinica najjačih svjetskih valuta postali su statusni simbol, te se uzdigli na prvo mjesto a desetkovali moralne kodekse, znanje i lijepo ponašanje. Sve ovo služi u svrhu isticanja teze da se svijet vrti oko novca, te da je novcem moguće kupiti sve, pa čak i pamet i znanje i status u društvu. Pozadina toga jeste zamajavanje mozgova „hljebom i igrama“ kako bi se izvršila što krupnija i što perfidnija manipulacija. Vrlo je interesantno što statistički gledano putem društvenih mreža većina koja vrši ekspresiju žudnje za materijalizmom jesu osobe ženskog pola. To kompromitovanje žena u globalu stvara jednu deluziju pri kojoj se vrši generalizacija te se odlično slaže sa agendom novog strujanja feminističkog pokreta.Degradiranje društva i kontrola. Razlog bivanja pod ovakvim tipom okupacije jeste nesvjesnost i zabluda. Usađeno nam je mišljenje da smo slobodni, da je sveprisutan kosmopolitizam i lijeva liberalna  ideja koja garantuje prava.  Uz pojam kapitalizam po samom teorijskom konstruktu u osnovi se mora nalaziti liberalizam koji je danas samo privid. Istina je dijametralna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate to: