Како школе доприносе аутошовинситичкој орјентацији друштва кроз примјер дана заљубљених?

14. фебруар. Још један дан великих конзумеристичких остварења и идеолошке индоктринације. Глобалистичка тачка на календару је за собом повукла параван једне мирољубиве кампање која пропагира искључиво љубав и морлне принципе. Карктеристично за велике и преломне историјске тренутке код Срба, увијек испливају аномалије које су и одлични индикатори људске неосвијештености. Уз преокупацију Амазонијом, содомистичким правима, те […]

Nastavak...

Desktruktivno djelovanje web servisa u službi kapitalizma

U jeku najvećeg stepena  razvitka razmjene sadržaja i informacija putem masovnih sredstava informisanja i komunikacije ne manja ni uticaj aktuelnih trendova i društvenih normi.  Na najbolji način društvo možemo analizirati putem trendova koje prati i normi koje su postavljene kao referentne i  „etičke“. Društvene mreže su umnogome doprinjele postavljanju temelja na kojima „moderno društvo“ počiva. […]

Nastavak...