JOGA -PUT PREVARE KA DUHOVNIM SILAMA MRAKA I TAME!

Ljudi govore da živimo u „vremenu straha i nesigurnosti“. Istoričari skreću pažnju da je u ljudskoj…

Lekovite biljke 9: Uskolisna bokvica

U starim knjigama veoma je cenjena, a njena rođaka širokolisna bokvica po svemu je ista, a…

Lekovite biljke 8 : Maslačak

Smatra se dosadnim korovom,ali za bolesnog čoveka predstavlja iznad svega dragocenu lekovitu biljku. Cveta u aprilu…

7. Lekovito bilje : Ivanjsko cveće

Postoji više vrsta ovebiljke, buja na livadama, njivama i pored plotova, pa se zato seljaci protiv…

6. Lekovite biljke : Iđirot

Ova vodena biljka raste većinom ubarama, moćvarama, kaljugama i na obalama mirnih voda. Njena korenasta masa…

5. lekovite biljke : Kamilica

Ova lekovita biljka poznata je i pod imenom titrica ili žabnjak. Raste na njivama, livadama, obroncima…

4. lekovite biljke : kantarion

Ova biljka, koja od jula do septembra raste na travnatim ledinama,na ivicama šuma, na bregovima ilivadama,…

3. lekovite biljke: Rusomača

Ova veoma lekovita biljka , koja raste svuda – pored puta, na livadama, uparlozima, u jarku…

2.Lekovito bilje: Jaglika ili jagorčevina

Jaglika se može naći na planinskim livadama i uopšte planinskim i brdskim predelima. Veoma je rasprostranjena…

Lekovito bilje: hajdučka trava

Hajdučka trava (hajdučica, sporiš, stolisnik, romanika) je lekovita biljka bez koje danas ne možemo zamisliti život.…

Translate to: